Pfeil
För dvärgar måste man buga djupt.
Für Zwerge muss man sich tief verbeugen.
You must bow deeply for dwarfs.
S. J. Lec