Pfeil
Ett gott skratt förlänger livet.
Lachen verlängert das Leben.
Laughter extends life..
Svenskt ordspråk/Schwedisches Sprichwort/ Swedish proverb